Αφηρημένα Ουσιαστικά

Απ' όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά
Πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά;

No comments:

Post a Comment